Search page

Søket fant 1 resultat på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Drage av resirkulert materiale

    Elevene skal lage en drage av materialer de finner hjemme, og som har vært brukt før. Målet med dragebyggingen, er at elevene selv skal ha produsert et produkt av gjenvinningsmaterialer før de planlegger en aktivitet. 

    Deretter skal elevene i helsefag lage en aktivitet for en selvvalgt gruppe, hvor hovedfokus er resirkulasjon og å bruke gjenbruksmaterialer. Om elevene velger å bruke drage eller lage en ny aktvitet er opp til dem.

    Tove Gustafsson - 29.10.2014 11:48