Search page

Søket fant 1 resultat på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. The Ultimate Food Truck

    Opplegget er eit gruppearbeid (pararbeid) om fenomenet food truck som stadig blir meir og meir populært og anerkjent, også i Noreg. Elevane jobbar med å utvikle kvart sitt food truck konsept som dei så legg fram munnleg for klassen. Opplegget øvar både digitale og munnlege og skriftlege grunnleggjande ferdigheiter. Som inspirasjon og førebuing til gruppearbeidet kan klassen sjå filmen "Chef" som handlar om ein kokk som startar med food truck.

    Bilde: http://amis30porboston.blogspot.no/2013/05/mayfair.html 

    kribef - 23.02.2015 11:04