Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. A Trip to the US

    Opplegget kan brukes innenfor alle programområder og fokuserer på relevans. Gjennom å planlegge en tenkt reise til USA får elevene trening i innhenting og bearbeiding av relevant informasjon på nett. Elevene vil også få økt innsikt i amerikansk kultur og geografi. Elevene må også utarbeide et reisebudsjett. Dette er ferdigheter som elevene vil trenge i yrkeslivet og på fritiden.

    anch0604 - 11.09.2013 16:28