Search page

Søket fant 2 resultater på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Korleis rekruttere ungdom til arbeid i transportbransjen? Argumenterande tekst

    Samarbeid mellom norskfaget og programfaget om å sjå på utfordringar innan rekruttering i transportbransjen. I norsk skal ein kunne argumentere skriftleg for sitt syn. Ein samtaler/diskuterer i full klasse, ser på ulike kjelder og vurderer desse. Sluttproduktet skal vere ein argumenterande tekst.

    brinor - 05.02.2014 14:36

  2. Instruksjonsfilmar i transport og logistikk

    Klassen vert delt inn i grupper på 2-3 elevar. Gruppene skal lage ein instruksjonsfilm om eit emne innafor programfaget sitt. Forslag til emne: Lastesikring, korleis leggje kjetting på ein stor bil, lasting/lossing av stor bil, førstehjelp ved bilulukker osb. Gruppene kan gjerne kome med forslag til tema sjølv, men lærar må ha nokon i "reserve".

    brinor - 14.05.2013 09:56