Search page

Søket fant 1 resultat på 0.045 sekunder.

Søkeresultater

  1. Case i frisørfaget

    Dette er en tverrfaglig oppgave i frisørfaget og i engelsk. Elevene får utlevert case som skal løses og presenteres på engelsk. Denne oppgaven passer best mot slutten av skoleåret, når elevene har opparbeidet seg teorikunnskap i frisørfaget.

    Elevene jobber med grunnleggende ferdigheter som å lese, snakke, samt bruke digitale hjelpemidler.

    Læringsmålene for denne oppgaven er å videreutvikle ordforrådet i engelsk, kommunisere med kunder på engelsk, samt vurdere kunders behov for deretter å velge riktig løsning.

    Annica Ellingsen - 06.11.2013 15:29