Search page

Søket fant 1 resultat på 0.06 sekunder.

Søkeresultater

  1. International business

    Elevene skal lære seg å handle med internasjonale aktører på engelsk.

    Fellesfaglærere i engelsk og programfag må seg i mellom avgjøre hva som passer best å gjøre i de respektive fagene. All skriftlig og muntlig kommunikasjon skal foregå på engelsk.

    siwaina - 02.12.2014 15:35