Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Barns oppvekst i dag og på 1800-tallet

    Læringssamarbeidet tar utgangspunkt i barns oppvekst og liv i dag og på 1800-tallet. Elevene bruker fagkunnskap innen utviklingspsykologi, sosialfag og etikk for å gi en teoretisk ramme rundt temaet. Kunnskap om kost og ernæring i helsefag brukes for å undersøke matens betydning i dag og på 1800-tallet.  Vi leser litteratur om barns oppvekst i de ulike historiske tidsepokene.  Et mål er å se vår tids tenkning om barn og barndom i lys av historien. 

    Julie Bjørnstad - 09.09.2015 12:54