Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Håndbok i måleverktøy/instrument

    FORSLAG TIL GJENNOMFØRING:

    Elevene velger et måleverktøy/instrument. Det er ønskelig at alle de nedenfor nevnte måleverktøyene/instrumentene er valgt, så elevene kan lære av hverandre. Elevene kan f.eks. ta bilde av valgte instrument og skrive en kort tekst om hva dette instrumentet brukes til. Teksten brukes som forberedelsesark til en muntlig presentasjon for de andre i klassen.

    Tomas Bjørnstad - 22.05.2013 10:56