Search page

Søket fant 2 resultater på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Yrkesrettet oppgave Data Elektronikk vg 2

    Dette er en muntlig presentasjonsoppgave. Elevene tenker seg at de jobber som kunderådgiver i en elektronikkforretning der de blir oppfordret til å forklare et teknisk fenomen til en kunde på engelsk.

    perver - 27.03.2014 11:31

  2. Beskrive arbeidet med å etablere elevbedrift

    Dette er en oppgave som er gitt til IT vg2, men kan godt brukes på flere utdanningsprogram. Elevene skal ta stilling til flere sider ved oppstart av elevbedrift og presentere det på engelsk.

    perver - 27.03.2014 13:32