Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Luftpumpe

    Eleven skal i denne oppgaven lage en enkel luftpumpe. Oppgaven skal være utført på en sikker måte i henhold til HMS. Eleven skal selv velge og vurdere materialer og tenke på kostnader.  Det ferdige produktet skal til slutt pumpe opp en ballong.

    Det skal skrives en rapport hvor eleven forklarer materialvalg, kostnader og viser til tegninger av produktet.

    Se vedlegg for tegning og bilder som kan brukes som idè og igangsetting og utførelse.

    mailir10@student.uia.no - 20.02.2018 09:40