Search page

Søket fant 4 resultater på 0.085 sekunder.

Søkeresultater

 1. Definisjon av sinus og cosinus

  Vedlagte geogebra-fil viser sammenhengen mellom grafene til sinus og cosinus, og definisjonen av disse; se bildet under. Elevene skal benytte geogebra, variere vinkelen v, studere sammenhengen og forsøke å forklare denne for hverandre.

  Jan Sandbakken - 07.11.2013 09:15

 2. Momentan og gjennomsnittelig vekstfart

  Vedlagte geogebra-fil illustrerer gjennomsnittlig vekstfart og momentan vekstfart, og hvordan førstnevnte tilnærmer sistnevnte stadig bedre med avtakende verdi på Δx.; se bilde.

  Jan Sandbakken - 07.11.2013 09:31

 3. Formlikhet og forholdstall ved A-arkene

  Elevene skal enten utlede eller måle seg fram til forholdet mellom høyde og bredde til A-arkene (f eks i A3- og A4-arket) og generere en figur i Geogebra ved hjelp av regnearket der, som viser systemet av arkene fra A0 nedover til A5. Et løsningsforslag i Geogebra er vedlagt.

  Utgangspunktet for A-arkene er som kjent at om man bretter arket på tvers på midten, får man et ark med samme form. A0-arket har areal 1 m^2, og de neste arkene i serien får man gjentatte halveringer av dette; se bildet under.

  Jan Sandbakken - 06.11.2013 15:21

 4. Konsumprisindeks

  Elevene skal lage klassens egne (forenklede) konsumprisindeks. De velger ut noen vanlige forbruksvarer som de finner prisen på i dag, i 1998 (f eks ved å spørre foreldre og andre) før vi beregner snittet av anslagene og beregner konsumprisindeksen. Til slutt estimeres indeksen og prisene fram i tid, her i 2026. Opplegget er beskrevet i vedlegg.

  Jan Sandbakken - 07.11.2013 10:32