Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Konisitet og innstillingsvinkel for dreiing av kon i GeoGebra

     

    Animasjon i GeoGebra som lærer og/eller elev kan bruke for å bestemme konisiteten og instillingsvinkelen for dreiing av kon. Animasjonen kan brukes til å sammenlikne den eksakte vinkelen med vinkelen man finner ved håndformelen.

    Lenke til fil på tube.geogebra: http://tube.geogebra.org/student/miA9wXuGz

    Kristine Lohne - 18.05.2015 18:30