Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Minirapport elektro

    Fylle ut skjema på engelsk om hva eleven har gjort i yrkesfagtimene siste uke. Dette forutsetter at man har gjennomgått tilstrekkelig om tema i yrkesrettet engelsk. Her kan ulike lærebøker/ressurser brukes. Det er viktig at dette samordnes med programfaglærerne, slik at det kan være en del av et prosjekt i forbindelse med utplassering eller liknende.

    Torleif Sleveland - 14.05.2013 11:00