Search page

Søket fant 2 resultater på 0.063 sekunder.

Søkeresultater

  1. Lamb as a bearer of Norwegian traditional meals

    Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er norsk matkultur. Vi tar utgangspunkt i lam, og tradisjoner rundt dette. De jobber i grupper, og skal forberede ulike tradisjonsmåltider med lammekjøtt. I etterkant av måltidet skal elevene lage en brosjyre om norsk tradisjonsmat med utgangspunkt i lammekjøtt. Brosjyren skal inneholde informasjon om lammets rolle som kulturbærer. 

    Ketil Lyngvær - 01.12.2015 14:07

  2. Lamb as a bearer of Norwegian traditional meals - part one

    Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er norsk matkultur. Vi tar utgangspunkt i lam, og tradisjoner rundt dette. Dere jobber i grupper, og skal forberede ulike tradisjonsmåltider med lammekjøtt. I forkant av måltidet skal dere presentere tradisjonsmat med utgangspunkt i lammekjøtt. Presentasjonen skal inneholde informasjon om lammets rolle i Norge. 

    Ketil Lyngvær - 19.04.2016 13:29