Search page

Søket fant 2 resultater på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Biodrivstoff – noe for framtida? - Naturfag - NDLA

    Arbeidsoppdrag, Oppgave: Fornybare energikilder vil være en viktig del av framtidas energiforsyning. Hovedutfordringen er å bytte ut bruk av fossile energikilder med fornybar energi. I transportsektoren har fossile brensler vært så å si enerådende fram til nå. Det finnes imidlertid alternativer. Biodrivstoff er i dag tilgjengelig i form av biodiesel og biobensin.

    Berit Reitan - 05.12.2013 13:54

  2. Rust

    Dette er et undervisningsopplegg fra naturfag.no som tar for seg fenomenet rusting og korrosjon gjennom utforskende aktiviteter.

    Berit Reitan - 22.12.2016 11:24