Search page

Søket fant 1 resultat på 0.05 sekunder.

Søkeresultater

  1. Good hygiene at the workplace

    Oversette tekst, dra ut informasjon, lage instruks

    Eleven skal i dette opplegget gjøre flere ting. Han skal først lese en norsk tekst om hygiene på kjøkkenet. Teksten skal deretter oversettes fritt ved hjelp av vedlagt vokabular, det vil si at eleven skal gjengi hovedtemaene. Han behøver ikke oversette ordrett. Til slutt skal eleven bruke oversettelsen som utgangspunkt for å skrive en instruks for hva som er god hygiene på et kjøkken. Lærer bør i forkant ha snakket om hva en instruks er.

    marinab - 14.05.2013 10:59