Search page

Søket fant 1 resultat på 0.047 sekunder.

Søkeresultater

  1. Samansett tekst - reklamefilm for elevbedrift. Høver for alle utdanningsprogram.

    I norskfaget jobbar elevane med samansett tekst og reklame. Kunnskapen dei får kan dei nytte til å lage reklamefilm for elevbedrift.

    I undervisinga bør ein sjå på nokre reklamefilmar og sjå på kva verkemiddel som er nytta for at elevane skal ha føresetnader til å kunne lage sin eigen. 

    Elevane må jobbe med å lage ei dreiebok som viser kva dei har planlagt og om dei får til eit prosjekt som let seg realisere. Det er meint at dette skal vere "lavterskel" og at elevane kan bruke mobiltelefonane sine til å filme med, og at dei nyttar gratis redigeringsprogram til redigeringa.

    brinor - 09.01.2015 13:45