Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Er det sunt med kosttilskudd? Argumentativ oppgave

    Metode: Elevene jobber i gruppe på tre og tre med å innhente informasjon. Grunnleggende ferdigheter: kunne lese, skrive og framføre. Sluttprodukt: Argumentativ tekst ca en A4 side der alle kilder beskrives og vurderes, samt framføring på 5-10 minutter. Teksten skal baseres på minst fire kilder fra internett.

    Dette prosjektet passer best etter at man har gjennomgått kapittelet om ernæring og helse i naturfag, samt kapittelet om informasjonsinnhenting i planleggingsfaget.

    13077103 - 30.01.2014 13:49