Search page

Søket fant 1 resultat på 0.076 sekunder.

Søkeresultater

  1. HMS-blad og farepiktogram

    Elevene skal finne fram til, lese og trekke ut sentral informasjon fra ulike HMS–blad. Som en føraktivitet skal elevene bli kjent med ulike farepiktogrammer, og jobbe med begrepsforståelse for å lettere trekke ut informasjon fra databladene. Elevene skal trekke ut informasjon fra en video, ta en quiss, jobbe med piktogrammer og tilslutt skrive korte tekster om ulike farlige produkter på bakgrunn av informasjon fra datablader

    Tomas Bjørnstad - 22.05.2013 10:44