Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Muntlig språkbruk

    I forbindelse med gjennomgang av muntlig språk skal elevene skrive en tekst om sitt eget språk. Før de gjør det, leser elevene teksten "Rånerne snakker dialekt, sossen knoter" som utgangspunkt for en samtale i klasserommet om eget språk. Hensikten med opplegget er at elevene reflekterer over egen språkbruk, og at de lærer sentrale begreper om temaet.

    Foto: Øyvind Høie. CC-by-sa

    Inger-Kristin Larsen Vie - 14.05.2013 09:34