Search page

Søket fant 1 resultat på 0.061 sekunder.

Søkeresultater

  1. Måleusikkerhet, toleranse og presisjon

    På verksted møter elevene begrepet toleranse, mens i matematikk prater vi nesten bare om måleusikkerhet. Toleransen forteller hvilke krav vi har til presisjon (nøyaktighet) til det vi lager. I dette undervisningsopplegget skal elevene arbeide med oppgaver der de må lese av måleresultat fra skyvelærer og bestemme hvilke måleinstrument de vil bruke i forhold til oppgitt toleranse.

    Kristine Lohne - 02.10.2013 13:55