Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Fra skogen til havet eller Fra skogen til huset

    Elevene skal lage en PowerPoint-presentasjon om kjøkken- eller trebåtbygging. Presentasjonen skal blant annet inneholde valg av modell, materialvalg, oversikt over nødvendig utstyr og kostnadskalkyle.

    Læringsmål:

    rora0708 - 21.01.2014 13:28