Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

 1. Skylappjenta

  Utgangspunktet er filmen «Skylappjenta» og arbeid med nokre typiske eventyrtrekk. Trening i bruk av omgrep knytta til flerkulturelle samfunn. Ulike typar skriveoppgåver; kreative, argumenterande og resonnerande. Filmen blir brukt som bakgrunn og igangsetjar for skriveoppgåvene. Dette undervisningsopplegget har ikkje fokus på dei filmanalytiske aspekta.

  Målgruppe

  Tverrfagleg samarbeid norsk og samfunnsfag. Kan brukast på alle studieretningar, vg1/vg2

  Grunnleggjande ferdigheiter

  asehest@online.no - 15.11.2012 11:37