Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Writing about your practice period

    Denne oppgaven gir elevene mulighet til å reflektere i etterkant av en praksisperiode. Oppgaven er en skriveøkt hvor elevene besvarer spørsmål om sine forhold med kolleger og kunder, hvilke utfordringer de har hatt, hva de har lært, og om perioden har bekreftet eller avkreftet deres valg av yrkesvei.

    Grunnleggende ferdigheter som jobbes med er skriving, samt bruk av digitale hjelpemidler om oppgaven skrives på PC.

    Læringsmål for økten er å øke vokabularet og språkferdighetene generelt, samt å kunne skrive om egen studieretning på engelsk.

    Annica Ellingsen - 07.11.2013 10:51