Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Forslag til oppgave Transport og Logistikk

    FYR – oppgaveforslag VG2 Transport og Logistikk

    Elevene lager en Powerpoint-presentasjon som gir en oversikt over prosedyrer ved transport av gods over landegrenser. De skal presentere resultatet for de andre elevene i klassen. Presentasjonen skal inneholde hvilken innflytelse EU har over det norske eksport- og importregelverket, selv om Norge ikke er medlem av EU. Oppgaven skal ha en oppsummering av regelverket ved grensepassering på engelsk.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 23.01.2015 11:35