Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Auto Body Paintshop

    Billakkering på engelsk.

    Et opplegg som gir elevene muligheter til å bruke alle grunnleggende ferdigheter i engelsk. I undervisningsopplegget øves elevene i å finne mening i tekst, leseforståelse. Høre og se på video/ film om billakkering. Teste forståelse og skrive sammensatte tekster basert på nøkkelord/ keywords. Bruk av skriveramme som redskap.

    Ordlæring.

    Egen link til YouTube video i filen med oppgave.

    Torgeir Holla - 11.09.2013 15:45