Search page

Søket fant 1 resultat på 0.051 sekunder.

Søkeresultater

  1. A Difficult Customer - Service and transport

    I dette opplegget øver elevene engelske fraser brukt i kundebehandling gjennom å lage en case som utvikles til et rollespill. Dette skal spilles i klassen. Oplegget ivaretar også utvikling av skriftlige ferdigheter ved at elevene skal lære å skrive en rapport basert på det som hendte i rollespillet.

    Det følger med et arbeidsark til elevene med nyttige ord, uttrykk og formuleringer som kan være til støtte i rollespillet.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 16.11.2012 11:34