Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Scaffolding - Building and Construction

    Sluttproduktet i dette opplegget er en skriveoppgave der elevene må svare på en forespørsel fra en kunde og gjennom dette vise sine kunnskaper om stillasbygging. Opplegget øver også vokabularbygging, lytting og lesestrategien skanning.

    Opplegget gjennomføres på et tidspunkt som er sammenfallende med at elevene jobber med dette i sitt programfag.

    Svein Anders Kvellestad - 22.01.2013 12:53