Search page

Søket fant 2 resultater på 0.062 sekunder.

Søkeresultater

 1. A Trip to the US

  Opplegget kan brukes innenfor alle programområder og fokuserer på relevans. Gjennom å planlegge en tenkt reise til USA får elevene trening i innhenting og bearbeiding av relevant informasjon på nett. Elevene vil også få økt innsikt i amerikansk kultur og geografi. Elevene må også utarbeide et reisebudsjett. Dette er ferdigheter som elevene vil trenge i yrkeslivet og på fritiden.

  anch0604 - 11.09.2013 16:28

 2. How to Deal With a Dissatisfied Customer - oral

  In most lines of work you will at some point have to deal with a dissatisfied customer, client or patient.

  In this exercise you will learn some useful strategies to resolve those awkward situations while keeping your calm.

  anch0604 - 12.09.2014 09:56