Search page

Søket fant 2 resultater på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Minirapport elektro

    Fylle ut skjema på engelsk om hva eleven har gjort i yrkesfagtimene siste uke. Dette forutsetter at man har gjennomgått tilstrekkelig om tema i yrkesrettet engelsk. Her kan ulike lærebøker/ressurser brukes. Det er viktig at dette samordnes med programfaglærerne, slik at det kan være en del av et prosjekt i forbindelse med utplassering eller liknende.

    Torleif Sleveland - 14.05.2013 11:00

  2. Elektropuslespill

    Puslespillet er et opplegg for å øve inn verb som er relevante i elektro. Man benytter en læringsmåte a la læringsstilene til Howard Gardner. Elevene sitter sammen i par, evt. tre og tre og må benytte verbene i setninger og legge dem på riktig sted i skjemaet.

    Torleif Sleveland - 14.05.2013 11:12