Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Tanker rundt FYR i Praksis

    Dette er en power point presentasjon som er tanker og gjennomføring fra Os Vgs , Byggteknikk Vg 2.

    Systematisert etter inspirasjon etter Fyr samling i Oslo 16-18 november 2015 og Lillestrøm 08-09 2016.

    Meningen er å vise en måte å tenke på og  måter å trekke inn allmennefag. Norsk , Engelsk , Matematikk , Kroppsøving  .

    vidar.bruland@hfk.no - 09.02.2016 09:23