Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. (BY) Risk Analysis tasks

    Et todelt opplegg som kan passe inn i arbeidet med HMS i oppstarten av byggfag på VG1 eller som repetisjon senere.

    Elevene presenterer/mimer ulykkene som kan skje i utførelsen av oppgaver på en byggeplass. Mens de gjør dette, fyller resten ut et risikoanalyseskjema basert på presentasjonen til medelevene.  

    Oppgave og risikoanalyseskjema følger med.

    sean.alexander.jahr.murphy@skedsmo.vgs.no - 06.06.2016 08:58