Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Vehicle for Sale!

    Elever på TIP bruker mye tid på å studere annonser på finn.no. Nå skal de selv lage en annonse på engelsk, der de skal fremstille en bil/motorsykkel/moped til salgs. Annonsen lages som en sammensatt tekst, med faguttrykk om kjøretøy i teksten. Hvordan skal du best appellere til en potensiell kjøper, hvilke tekniske finesser skal fremheves ved ditt kjøretøy?

    Elevene skal så parvis svare telefonisk på hverandres annonser. Her får de praktisert 'telephone English'.

    karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no - 14.05.2013 12:07