Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Guess a recipe

    Elevene får utdelt 4 forskjellige menyer. De bruker noe tid på å lese disse, skrive ned vokabular og eventuelt slå opp ord de ikke forstår. De velger deretter en av menyene som de ønsker å presentere.

    Julie Bjørnstad - 06.06.2016 11:28