Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Brannsikkerhet

    Elevene får i oppgave å lage en branninstruks på engelsk for sin utplasseringsbedrift. I forkant vil en gjennomgå temaet branninstruks og vise eksempler. Målet er at elevene blir bevisst viktigheten av å ha en instruks når brann inntreffer og at denne er gjennomtenkt. 

    monica.ogard@dahlske.vgs.no - 09.12.2014 20:01