Search page

Søket fant 1 resultat på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Tools and utilities you will use in your (future) line of work.

    Elevene skal utvide sitt engelske ordforråd i programfaget ved hjelp av digitale hjelpemidler. Elevene skal lære å utnytte mulighetene som ligger i bruk av retteprogram og ordbøker på egen PC og nett. De skal også øves i å finne relevante illustrasjoner.

    Elevene bør læres opp til å oppgi kilder når de bruker internett, dette gjelder også når de henter bilder fra nett.

    Ellen B Tuvsjøen - 07.11.2013 10:14