Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Sweet tooth

    Elevane jobbar med dessert- og bakeoppskrifter, der dei i prosessen tileignar seg fagbegrep, forståing for fagstoff og mål og mengder. Elevane skal reflektere over val av oppskrifter, omsetje desse og auke porsjonsmengde av ei oppskrift. Dette skal resultere i eit skriftleg arbeid som blir vurdert som godkjent/ikkje godkjent, ev. med karakter.

    kribef - 15.10.2013 11:30