Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Donna Diesel - Lesson 1

    Dette er eit yrkesretta opplegg for engelsk på vg2 Transport og logistikk. Hovudmålet er innlæring av terminologi for bil og veg.

    Donna Diesel er ei handbok som Vegvesenet har laga om å køyre under norske forhold. Dei har laga versjonar på norsk, engelsk, tysk, polsk og fleire andre språk .

    Eit par sider frå innleiinga til handboka er brukte i dette opplegget. Teksten ligg parallelt på engelsk og norsk, og det følgjer med gloseøving på Quizlet, oppgåver og kryssord. Kryssordet kan delast ut separat eller kopierast i lag med resten.

    Roger Jan Støyva - 26.04.2013 17:19