Search page

Søket fant 1 resultat på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

  1. Insight selling

    Ekskursjon til nasjonalmuseet for samtidskunst og Engebret Cafe.

    Eleven skal kunne finne frem til, bearbeide og presentere ny informasjon på norsk og engelsk.

    Eleven skal videre skjønne betydningen av fagkunnskap for å kunne presentere på norsk og engelsk samtidskunst på en god måte. Eleven skal kunne forstå service og engelskkunnskapens betydning for Cafe Engebret sin suksess og overlevelse på sikt.

    Julie Bjørnstad - 03.06.2016 10:00