Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Shopping malls

    Sikkerhet og trygghet på et kjøpesenter. En leseoppgave som bruker ord og uttrykk om kjøpesenter. Leseteksten tar for seg "Security and safety in a shopping mall".

    Leseteksten gir grunnlag for muntligaktivitet basert på stikkord / keywords eleven noterer.

    Keywords som grunnlag for tekstskaping gjennom bruk ar skriverammer.

    Torgeir Holla - 11.09.2013 17:04