Search page

Søket fant 1 resultat på 0.05 sekunder.

Søkeresultater

  1. Gazebo life

    Opplegget Gazebo Life har et todelt fokus:

    1. Opplegget skal gi elevene et språklig fundament for å kunne beskrive enkle byggeprosesser, samt bruke dette i en digital presentasjon (muntlig kompetanse).

    2 Opplegget skal inspirere til kreativ skriving gjennom å lese og lytte til en spenningsnovelle (The Tell-Tale Heart  by E.A. Poe), og så skrive en egen spenningsnovelle med setting basert på bygget de har laget (gazebo/summer house). Opplegget oppfordrer til samskriving (skriftlig kompetanse/ samarbeidslæring).

    Svein Anders Kvellestad - 12.06.2015 10:46