Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. HMS på verkstedet. Engelsk og TIP samarbeid

    Et felles startprosjekt omkring helse miljø og sikkerhet innen TIP og engelsk der elevene både skal få en grunnleggende innføring i viktigheten av HMS innen eget programfag og lære viktige begreper innen det samme temaet i engelskfaget. Målet er også at elevene skal være i stand til å bruke engelskfaget både muntlig og skriftlig for å beskrive områder innen eget utdanningsprogram.

     

    Opplegget kan tilpasses og endres for å kun være muntlig/ munne ut i muntlig prosjekt og/ eller i tillegg levere en skriftlig oppgave. 

    litlell87@gmail.com - 17.11.2015 15:52