Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Gravity Racer - Technical and Industrial Production

    Dette er et tverrfaglig opplegg for elevene på TIP der fagene naturfag, matematikk, norsk og engelsk inngår. Sluttproduktet er en olabil. Her presenteres engelskdelen i prosjektet.

    Elevene skal vise forståelse av leste fagtekster om olabil og tilegne seg kunnskap og nytt vokabular. Etter at de har konstruert bilen i programfagstimene, skal de skrive manus til en muntlig redegjørelse av prosjektet. Denne redegjørelsen kan holdes i språklab, verksted eller klasserom.

    Svein Anders Kvellestad - 19.03.2013 15:58