Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Britain's Youngest Head Chef

    "Britain's Youngest Head Chef" er eit undervisningsopplegg knytt til den timeslange dokumentaren frå 2012 ved same namn. Elevane jobbar med grunnleggjande ferdigheiter knytt til lytting og munnleg aktivitet. Elevane ser dokumentaren og finn svar på utdelte spørsmål om handlingane og personane i filmen. Til slutt diskuterer ein filmen og spørsmåla i lag og oppsummerer.

    kribef - 10.04.2014 13:21