Search page

Søket fant 1 resultat på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Our House

    Undervisningsopplegget tek føre seg dei mest vanlege (og mindre vanlege) hustypane ein finn i Storbritannia. Elevane jobbar med vokabularøving og opplegget kan nyttast som inngangsport til temaet hus og husbyggjing. Opplegget er tenkt som ein timeaktivitet utan formell vurdering. Forslag til utvidingar er beskrive nedanfor.

    kribef - 23.02.2015 13:50