Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. How to weld! A Basic Explanation of Welding (based on students experience from the workshop)

    Dette bør være en repetisjon av sammenføyningstema fra produksjonsfaget på TIP. Her kan man låne tekstboken som brukes i produksjon ved skolen eller lenken fra NDLA som forklarer sveising på norsk (se lenke).

    Gjennomgå tema i engelsk læreverk som brukes i undervisningen eller ta utgangspunkt i kapitelet om sveising som bukes i produksjonsfaget. Det vil være ulike aspekter som vektlegges i ulike bøker, og derfor bør man samarbeide med programfaglærer om innholdet i samtalen og hva som vektlegges av sveisemetoder, apparater etc.

    TIP læringsmål:

    Torleif Sleveland - 13.05.2013 15:50