Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Hand Tools of the Mechanical Trade

    Elevene jobber med vanlige verktøy som de daglig bruker i verkstedet. De skal lære seg de engelske navnene og forklare hva verktøyene brukes til.

    Elevene kan hvis ønskelig jobbe individuelt først, og så høre hverandre parvis.

    Opplegget har hovedfokus på ordinnlæring og muntlige ferdigheter.

    Håvard Karlsen - 11.09.2013 15:56