Search page

Søket fant 2 resultater på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Britain's Youngest Head Chef

    "Britain's Youngest Head Chef" er eit undervisningsopplegg knytt til den timeslange dokumentaren frå 2012 ved same namn. Elevane jobbar med grunnleggjande ferdigheiter knytt til lytting og munnleg aktivitet. Elevane ser dokumentaren og finn svar på utdelte spørsmål om handlingane og personane i filmen. Til slutt diskuterer ein filmen og spørsmåla i lag og oppsummerer.

    kribef - 10.04.2014 13:21

  2. BBC - Podcasts and Downloads - Food Programme

    Ei samling podcastar frå BBC Radio 4 sitt Food Programme. Mange ulike tema, nokre meir aktuelle enn andre. Kvar podcast varer om lag 30 minutt. Kan lastast ned. Gode til lytteøvingar.

    kribef - 13.10.2014 11:52