Search page

Søket fant 2 resultater på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. How to make homemade mayonnaise - BBC GoodFood.com

    Demonstrasjonsvideo som viser korleis ein lagar majones. Grunnleggjande og grundig forklart.

    kribef - 03.09.2013 19:24

  2. Red herrings and other fishy business

    Undervisningsopplegget tek for seg vokabular knytt til fiskeartar og sjømat som er vanleg å bruke i matlaging. Elevane jobbar med å tileigne seg vokabularet på ein visuell måte. Første del av opplegget er ei visuell ordliste, der elevane finn ut kva fiskeartar og sjømat heiter på norsk. Dei får øving i å slå opp i ordbok. Andre del tek for seg innøving av orda dei har i ordlista si. Her spelar dei triple memory i par eller små grupper. Den tredje aktiviteten er eit word puzzle som elevane løyser.

    kribef - 02.12.2014 10:58