Search page

Søket fant 2 resultater på 0.051 sekunder.

Søkeresultater

  1. Red herrings and other fishy business

    Undervisningsopplegget tek for seg vokabular knytt til fiskeartar og sjømat som er vanleg å bruke i matlaging. Elevane jobbar med å tileigne seg vokabularet på ein visuell måte. Første del av opplegget er ei visuell ordliste, der elevane finn ut kva fiskeartar og sjømat heiter på norsk. Dei får øving i å slå opp i ordbok. Andre del tek for seg innøving av orda dei har i ordlista si. Her spelar dei triple memory i par eller små grupper. Den tredje aktiviteten er eit word puzzle som elevane løyser.

    kribef - 02.12.2014 10:58

  2. Adjektivtrening - Restaurant og matfag

    Intensjonen med dette opplegget er å gjøre elevene mer bevisste på å bruke sine sensoriske evner til å beskrive mat.

    baar0206 - 02.12.2014 15:09